Medicinsk visualisering

Kroppen och medicinsk illustration intresserar mig. I många år jobbade jag inom hälsofackbranchen och jag när fortfarande ett stort intresse för hälsa och fysiologi.  Jag hjälper gärna till att beskriva kroppen både innuti och utanpå. Även här kombinerar jag gärna olika tekniker och tar fram en form i illustrator som jag sedan "målar" i photoshop.